Klijent: Housewife Detox, 2019.

Kampanja "Potpuno nova ja" za društvene mreže sa glumicom Anđelom Jovanović i serija fotografija proizvoda i stop motion animacija.

© Novi Dirižabl

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon